เรา คือ ใคร ?

ยินดีต้อนรับ

สิ่งเล็กน้อยที่อยากจะบอกคุณ

     KOKOMAX ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร เราพัฒนาสินค้าเกษตรให้เกษตรกรไทยใช้งานสะดวก ง่าย และเห็นผลจริง ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มโรคพืช ศัตรูพืช อาหารพืช ครบวงจร เรายังได้พัฒนาการบริการในยุคดิจิตอล เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น เข้าใจถึงวิธีการใช้ที่แม่นยำขึ้น เพื่อผลดีต่อวงการเกษตรไทย 

ช่วยชาวนา
0
All Product
0
Happy Clients
0 +
Plants Types
0
Trees Planted
%d bloggers like this: