เทคนิคขยายพันธุ์กล้วย

แบ่งปัน … เทคนิคง่ายๆ “ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธี “ผ่าหน่อ” ได้ผลผลิตมากกว่า 1 ต้น

ในการขยายพันธุ์กล้วยเราสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่แตกต่างกัน อาทิ การขยายพันธุ์แยกหน่อ การผ่าหน่อ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่นิยมทำกันมาก เพราะสามารถขยายพันธุ์จาก 1 ต้น ให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยครั้งละมากๆ ในเวลาอันสั้น

แต่หากพูดถึงขั้นตอนการทำนั้นก็ยุ่งยาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตก็สูงตามไปด้วย จึงทำให้เกษตรกรหันมาเลือกใช้วิธีการ “ผ่าหน่อกล้วย” มากกว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ เพราะในการผ่าหน่อกล้วยทำให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยมากกว่าหนึ่งต้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และเกษตรกรทั่วไปก็ทำได้เช่นกัน
…มีขั้นตอนอย่างไร ไปดู!!

อุปกรณ์
1. หน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือน
2. มีด , เขียง
3. ถุงดำขนาด4 x 8นิ้ว
4. กะละมัง
5. ขี้เถ้าแกลบ
6. ยาฆ่าเชื้อรา

ขั้นตอนการทำ
1. นำหน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไปที่ยังไม่มีเครือกล้วยมาตัดลำต้น ตัดราก และตกแต่งเหง้าให้สวย
2. จากนั้นแบ่งเหง้าเป็น 2 ส่วน และนำแต่ละส่วนมาแบ่งเป็น 3 – 4 ชิ้น (แล้วแต่ขนาดของหน่อกล้วย) ขนาดชิ้นละประมาณ 2 นิ้ว ตกแต่งแต่ละชิ้นให้สวย และนำไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อราประมาณ 5 นาที
3. นำถุงดำขนาด 4 x 8 นิ้วมาใส่ขี้เถ้าแกลบให้ได้ตามขนาดของถุงที่ เตรียมไว้ จากนั้นนำชิ้นกล้วยที่แช่น้ำยาฆ่าเชื้อราแล้ว ใส่ลงในถุงดำ โดยคว่ำส่วนเนื้อในลง กลบด้วยขี้เถาแกลบอีกครั้งและรดน้ำทุกเช้าเป็นเวลาประมาณ 45 วัน
เพียงเท่านี้ก็จะได้ต้นพันธุ์กล้วยที่แข็งแรงประมาณ 4 – 12 ต้น ให้ได้นำไปปลูกไว้รับประทานแล้วค่ะ ^^

ขอบคุณข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์จาก มติชน นะคะ

 KOKOMAX.CO.TH

สินค้าเกษตรชีวภาพ ปุ๋ย+ยา จาก KOKOMAX

%d bloggers like this: