การกำจัด หนอน แมลงศัตรูพืช ไม่ใช่เรื่องง่ายแค่คลิ๊ก ปลายนิ้วนะครับ

การกำจัดศัตรูพืช

 

ตามที่อธิบายมา เป็นการทำสงครามกันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิม คือ แมลงศัตรูพืช กับ ผู้บุกรุก คือเกษตรกร มนุษย์ ก็พยายามคิดค้นหายาเคมี มาปราบส่วน หนอน แมลงศัตรูพืช ก็พยายาม สร้างภูมิคุ้นกันมาต่อสู้ เพื่อป้องกันตนเอง และ เหล่าลูก หลาน เหลน ฯลฯ ที่จะกำเนิดมาตามวัฎจักรของวงจรธรรมชาติ การกำจัดหนอน ไม่ว่าจะใช้สารเคมีรุนแรงขนาดใหน หรือจะใช้แบบแนวอินทรีย์ชีวภาพ การใช้สมุนไพร ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ไม่สามารถกำจัด หนอน แมลงศัตรูพืช ได้ตลอดไป โดยเฉพาะแนวเคมี จะใช้ได้เพียง 2 – 3 รอบ เท่านั้น หนอน แมลงศัตรูพืช ก็จะเริ่มดื้อยา เพราะธรรมชาติของ หนอน แมลง ศัตรูพืช นั้นจะมีการพัฒนาเพื่อการอยู่รอด ของพวกมัน การ กำจัดหนอน กำจัดเพลี้ย แมลง ศัตรูพืช จะต้องใช้ ระบบ IPM หรือระบบ ผสมผสาน เท่านั้น หมายถึง ไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียว ที่สามารถกำจัด หนอน แมลง ศัตรูพืช ได้ผล 100 % แต่มีวิธีการเดียวเท่านั้น ที่ได้ผลมากที่สุด ในการป้องกัน และ กำจัด หนอนแมลงศัตรูพืช คือระบบผสมผสาน หรือระบบ IPM เท่านั้น

การกำจัดหนอน และ แมลงศัตรูพืช เกษตรกรจะต้องเข้าใจ จะต้องรู้วัฏจักร หรือ รู้ที่มา รู้ที่ไป ของหนอนและ แมลงศัตรูพืช ว่าหนอนเกิดมาได้อย่างไร แมลงเกิดขึ้นได้อย่างไร วงจรชีวิตของหนอน วงจรชีวิตของแมลง หนอน เกิดขึ้นจากแม่ผีเสื้อกลางคืน บางพื้นที่เรียกว่าแม่บิน แม่ผีเสื้อกลางคืน จะเข้ามาวางไข่ ตามซอก หลืบ หรือ บนดิน จุดที่มันเห็นว่า มันวางไข่แล้วจะปลอดภัยต่อไข่ของมัน มันจึงพยายามหาจุดที่ซ่อนเร้นมากที่สุด ปลอดภัยจากศัตรู จากแสงแดด ป้องกันหนอน  มันจะเข้ามาวางไข่ ในตอนค่ำ1 รอบ และ ตอนก่อนรุ่งแจ้ง อีก 1 รอบ เมื่อวางไข่แล้ว ไข่ของแม่ผีเสื้อก็จะพัฒนามาเป็น ดักแด้ ตามระยะ ตามวัย ของหนอนแต่ละชนิด จากไข่แม่ผีเสื้อ พัฒนามาตาม ระยะ ตามวัย จนมาเป็นหนอน ทำลายต้นพืช ใบพืช โดยการกัดกิน แล้วเจริญเติบโต หมุนเวียนไปเป็นแม่ผีเสื้อ หรือแม่บินต่อไป

หนอน และ แมลง ที่กัดกินใบพืช จนเสียหาย ขาดวิ่น หรือใบหงิกงอไปแล้ว ครั้นเรากำจัด หนอนหรือแมลงศัตรูพืชนั้นไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายตวามว่า ใบพืชที่โดนทำลายไปแล้วจะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ การกำจัดถึงแม้ว่าจะได้ผล แต่ก็ไม่สามารถเรียกผลผลิตกลับคืนมาได้ ถ้าหากว่า

เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ การป้องกัน จะดีกว่า แม้แต่ โรคพืช ด้วยเช่นกัน

KOKOMAX

https://www.kokomax.co.th

%d bloggers like this: